Daftar Hasil Kelulusan Kursus Mandiri Berbasis Virtual

Cari Berdasarkan NPM / NAMA :
Cari Berdasarkan Periode :

No NPM NAMA KELAS JURUSAN SEMESTER / PERIODE / ANGKATAN MATERI KURSUS LOKASI STATUS KELULUSAN STATUS BAYAR KULIAH TANGGAL AMBIL SERTIFIKAT
151 50413025 ABDUL JABBAR JAFITS 4IA18 TEKNIK INFORMATIKA 7 / PTA 2016-2017 / 2013 Proyek Oracle J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
152 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL WEB F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 14-July-2017
153 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL DESKTOP F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 14-July-2017
154 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 2IA07 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2015-2016 / 2014 BEGINNER J2EE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 29-September-2017
155 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 2IA07 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2015-2016 / 2014 BEGINNER VB.NET F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 14-July-2017
156 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 3IA07 TEKNIK INFORMATIKA 5 / PTA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE J2EE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 29-September-2017
157 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 3IA07 TEKNIK INFORMATIKA 6 / ATA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE VB.NET F4 MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
158 50414031 ABDUL KADIR ALMASYHUR 4IA07 TEKNIK INFORMATIKA 7 / PTA 2017-2018 / 2014 Proyek J2EE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 22-May-2018
159 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 1IA01 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2013-2014 / 2013 FUNDAMENTAL DBMS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
160 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 1IA01 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2013-2014 / 2013 FUNDAMENTAL SERVER OS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
161 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 2IA11 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2014-2015 / 2013 BEGINNER ORACLE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 06-June-2017
162 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 2IA11 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2014-2015 / 2013 BEGINNER LINUX SERVER OS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 06-June-2017
163 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 3IA11 TEKNIK INFORMATIKA 6 / ATA 2015-2016 / 2013 INTERMEDIATE ORACLE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 06-June-2017
164 50413026 ABDUL KHOBIR FAUZI 3IA11 TEKNIK INFORMATIKA 5 / PTA 2015-2016 / 2013 INTERMEDIATE LINUX SERVER F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 06-June-2017
165 10117017 ABDUL KHOLIQ 1KA03 SISTEM INFORMASI 1 / PTA 2017-2018 / 2017 FUNDAMENTAL SERVER OS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
166 10114035 ABDUL MALIK 1KA40 SISTEM INFORMASI 2 / ATA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL ERP L LULUS BAYAR PERSEMESTER 23-March-2018
167 10114035 ABDUL MALIK 1KA40 SISTEM INFORMASI 1 / PTA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL DESKTOP L MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
168 10114035 ABDUL MALIK 2KA40 SISTEM INFORMASI 4 / ATA 2015-2016 / 2014 BEGINNER MICROSOFT DY. NAV L MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
169 10114035 ABDUL MALIK 2KA40 SISTEM INFORMASI 3 / PTA 2015-2016 / 2014 BEGINNER JAVA L MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
170 10114035 ABDUL MALIK 3KA40 SISTEM INFORMASI 5 / PTA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE MICRO. DY. NAV L MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
171 10114035 ABDUL MALIK 3KA40 SISTEM INFORMASI 6 / ATA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE JAVA L MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
172 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 1IA03 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL WEB F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
173 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 2IA06 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2015-2016 / 2014 BEGINNER C# F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
174 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 2IA06 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2015-2016 / 2014 BEGINNER J2EE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
175 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 3IA06 TEKNIK INFORMATIKA 6 / ATA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE C# F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 31-March-2018
176 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 3IA06 TEKNIK INFORMATIKA 5 / PTA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE JAVA F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
177 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABA 4IA06 TEKNIK INFORMATIKA 7 / PTA 2017-2018 / 2014 PROYEK JAVA (J2SE) F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 22-May-2018
178 50414036 ABDUL MALIK MAULANA SYABAN 1IA03 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL DESKTOP F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
179 50415019 ABDUL RAFFIQURAHMAN R 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2015-2016 / 2015 FUNDAMENTAL DBMS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 10-October-2017
180 50415019 ABDUL RAFFIQURAHMAN R 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2015-2016 / 2015 FUNDAMENTAL WEB F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 10-October-2017
181 50415019 ABDUL RAFFIQURAHMAN R 2IA16 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2016-2017 / 2015 BEGINNER ORACLE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 10-October-2017
182 50415019 ABDUL RAFFIQURAHMAN R 2IA16 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2016-2017 / 2015 BEGINNER C# F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
183 50415019 ABDUL RAFFIQURAHMAN R 3IA16 TEKNIK INFORMATIKA 5 / PTA 2017-2018 / 2015 INTERMEDIATE ORACLE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER
184 10115020 ABDUL RAHMAN 1KA05 SISTEM INFORMASI 2 / ATA 2015-2016 / 2015 FUNDAMENTAL WEB F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 25-January-2018
185 10115020 ABDUL RAHMAN 1KA05 SISTEM INFORMASI 1 / PTA 2015-2016 / 2015 FUNDAMENTAL DESKTOP F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER 25-January-2018
186 10115020 ABDUL RAHMAN 2KA17 SISTEM INFORMASI 3 / PTA 2016-2017 / 2015 BEGINNER VB.NET F4 MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
187 10115020 ABDUL RAHMAN 2KA17 SISTEM INFORMASI 4 / ATA 2016-2017 / 2015 BEGINNER JAVA F4 MENGULANG UJIAN BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
188 10115020 ABDUL RAHMAN 3KA17 SISTEM INFORMASI 5 / PTA 2017-2018 / 2015 INTERMEDIATE JAVA F4 MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
189 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2013-2014 / 2013 FUNDAMENTAL DBMS F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
190 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 1IA02 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2013-2014 / 2013 FUNDAMENTAL WEB F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
191 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 2IA06 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2014-2015 / 2013 BEGINNER MICROSOFT DY. NAV F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
192 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 2IA06 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2014-2015 / 2013 BEGINNER J2EE F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
193 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 3IA06 TEKNIK INFORMATIKA 5 / PTA 2015-2016 / 2013 INTERMEDIATE MICRO. DY. NAV F4 MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
194 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 3IA06 TEKNIK INFORMATIKA 6 / ATA 2015-2016 / 2013 INTERMEDIATE J2EE F4 MENGULANG KURSUS BAYAR PERSEMESTER BELUM LULUS
195 50413033 ABDUL RAHMAN WAHID 4IA06 TEKNIK INFORMATIKA 7 / PTA 2016-2017 / 2013 Proyek SQL Server F4 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL TANDA TERIMA
196 50414043 ABDUL ROFIQ HIDAYAT 2IA21 TEKNIK INFORMATIKA 1 / PTA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL NETWORK J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
197 50414043 ABDUL ROFIQ HIDAYAT 2IA21 TEKNIK INFORMATIKA 2 / ATA 2014-2015 / 2014 FUNDAMENTAL WEB J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
198 50414043 ABDUL ROFIQ HIDAYAT 2IA21 TEKNIK INFORMATIKA 4 / ATA 2015-2016 / 2014 BEGINNER CISCO J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
199 50414043 ABDUL ROFIQ HIDAYAT 2IA21 TEKNIK INFORMATIKA 3 / PTA 2015-2016 / 2014 BEGINNER J2EE J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL
200 50414043 ABDUL ROFIQ HIDAYAT 3IA21 TEKNIK INFORMATIKA 6 / ATA 2016-2017 / 2014 INTERMEDIATE CISCO J5 LULUS BAYAR PERSEMESTER BELUM AMBIL

KETERANGAN KELULUSAN
STATUS LULUS KETERANGAN
LULUSPraktikan telah selesai mengikuti Kursus dan mengikuti ujian sesuai Aturan LePKom
MENGULANG KURSUSPraktikan dinyatakan tidak lulus sesuai Aturan LePKom, dan harus melakukan pengulangan Delete
MENGULANG UJIANPraktikan dinyatakan tidak lulus karena penilaian kursus dan ujian belum memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan harus melakukan pengulangan Ujian
Scroll to top